3.14
Words, Music and Arranged by Kanno Yoko


Maruha medama
Maruha kirei
Kuroibudouno
Amaiagi
 
Sankakuha gikan
Sankakuha hayai
Sakana no shippono
Furuekata
 
Shikakuha Sora
Shikakuha Hirui
Hanawo kandera
Iinaoi
 
3.14159  2653589  7932384
626433  8327950  28841197  1693993
751582